Koulutettu hieroja

  • Hieroja Piia Jokinen on suorittanut hierojan ammattitutkinnon vuonna 2012.
  • Hieroja on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.
  • Koulutettu hieroja on terveydenhuoltoalan ammattihenkilö
  • Koulutettu hieroja on rekisteröity ja lailla suojattu ammattinimike. Tämän ammatin harjoittajat ovat terveydenhuoltoalan ammattihenkilöitä ja kuuluvat pakollisen potilasvakuutuslain piiriin.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa säätelevät mm. seuraavat lait ja asetukset:

  • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 28.06.1994/559
  • Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstä 01.02.1994/564
  • Potilasvahinkolaki 25.07.1986/585
  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.08.1992/785