Tietosuoja-asetuksen GDPR:n mukainen rekisteriseloste

Tietosuoja-asetuksen GDPR:n mukainen rekisteriseloste

EU:N GDPR:n tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018, joka tarkoittaa, että yritysten asiakasrekisterien pidon täytyy olla läpinäkyvää.

Rekisterinpitäjä

Tmi Jokinen Piia, Nallekarhuntie 2, 36100 KANGASALA AS

Y-tunnus 2456936-5

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jokinen Piia

Tietosuojaseloste

Rekisterin sisältämät tiedot. Koulutetun hierojan tulee lain mukaan pitää potilasrekisteriä. Haastattelen jokaisen asiakkaan ensimmäisellä käyntikerralla. Tiedot kirjataan käsin asiakastietolomakkeelle. Lomakkeeseen kirjataan asiakkaan nimi, ammatti, syntymävuosi, yhteystiedot, harrastukset, mahdolliset sairaudet, tapaturmat sekä vammat, hoitosuunnitelma ja lyhyt kuvaus jokaisesta käynnistä.

Tietojen luovutus 

Koulutuettu hieroja on vaitiolovelvollinen. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaate

Potilasrekisteriä säilytetään lukollisessa kaapissa. Työtilassa, johon on vain minulla pääsy.

Facebook

https://www.facebook.com/HierojaUrheiluhieroja-Piia-Jokinen-210582795698481/

Hieronta-asiakkaat voi käyttää Facebook.in viestintä mahdollisuutta yhteyden pitoon, palvelun yksityisyyttä ja luotettavuutta ei voida taata.

Ajas ajanvarausjärjestelmä

Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötiedon käsittelijän ja rekisterinpitäjän tulee toteuttaa kelvollinen tekninen ja organisaation mittausmenetelmät varmistaakseen turvallisuuden tason. Ajas huolehtii siitä että tietää missä maantiteellisessä sijainnissa tieto säilytetään ja tiedon hallinnoinnista pyritään pitämään huolta koko elinkaaren ajan. Palveluiden liikenne tapahtuu korkean turvaluokan SSL-salauksella ja data säilytetään ja hallinnoidaan turvallisesti. Tiedon tallennuksessa hyödytetään hyväksi tunnettuja kryptausmenetelmiä. Lisätietoja Ajas tietosuoja-asetuksista löydät täältä!

Tietojen tarkistus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja potilasrekisteriin on kirjoitettu. Jos tiedot ovat vääriä, asiakas voi pyytää korjaamaan tai poistamaan tiedot.Asiakkaan tulee tehdä pyyntö todistettavasti ja tunnistettavasti. Tiedot toimitetaan 30 arkipäivän kuluessa. Asiakkaalla on myös lain sallimissa rajoissa oikeus tulla unohdetuksi.